FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको स्थानीय रोजगार रणनीति, २०८१ ८०/८१ 07/03/2024 - 14:32 PDF icon रोजगार रणनीति, २०८१
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०८१ ८०/८१ 06/27/2024 - 11:41 PDF icon खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०८१
आर्थिक ऐन, २०८१ ८०/८१ 06/25/2024 - 11:08 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८१
आ.व. २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ८०/८१ 06/25/2024 - 11:06 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८१
आर्थिक ऐन, २०८० ७९/८० 06/27/2023 - 10:53 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०
आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ७९/८० 06/26/2023 - 12:16 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०
जलस्रोत ऐन, २०७९ ७९/८० 03/28/2023 - 13:55 PDF icon जलस्रोत ऐन, २०७९
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 13:08 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७९/८० 02/16/2023 - 13:04 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 02/16/2023 - 13:04 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९

Pages