FAQs Complain Problems

८०/८१

आगामी आ‍.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको लागि राय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको राष्ट्रिय परिचय पत्र नं. अनिवार्य गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।