FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चालु आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख ८०/८१ Thursday, May 30, 2024 - 13:06 PDF icon वडा नं. १, कुईका, PDF icon वडा नं. २, विनायक, PDF icon वडा नं. ३, विनायक, PDF icon वडा नं. ४, कालिकास्थान, PDF icon वडा नं. ५, लयाँटी, PDF icon वडा नं. ६, तोली, PDF icon वडा नं. ७, पुल्लेतोला, PDF icon वडा नं. ८, बारला, PDF icon वडा नं. ९, कालेकाँडा
चालु आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख ८०/८१ Thursday, May 30, 2024 - 11:13 PDF icon वडा नं. १, कुईका, PDF icon वडा नं. २, विनायक, PDF icon वडा नं. ३, विनायक, PDF icon वडा नं. ४, कालिकास्थान, PDF icon वडा नं. ५, लयाँटी, PDF icon वडा नं. ६, तोली, PDF icon वडा नं. ७, पुल्लेतोला, PDF icon वडा नं. ८, बारला, PDF icon वडा नं. ९, कालेकाँडा
चालु आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख ८०/८१ Wednesday, May 29, 2024 - 21:04 PDF icon वडा नं. १, कुईका, PDF icon वडा नं. २, विनायक, PDF icon वडा नं. ३, विनायक, PDF icon वडा नं. ४, कालिकास्थान, PDF icon वडा नं. ५, लयाँटी, PDF icon वडा नं. ६, तोली, PDF icon वडा नं. ७, पुल्लेतोला, PDF icon वडा नं. ८, बारला, PDF icon वडा नं. ९, कालेकाँडा
आ.व. २०७६/०७७ को सामाजिक सुरक्षा(दोश्रो चौमासिक)को भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख ७६/७७ Thursday, April 9, 2020 - 10:49 PDF icon कुईका १, PDF icon विनायक २, PDF icon विनायक ३, PDF icon कालिकास्थान ४, PDF icon लयाँटी ५, PDF icon तोली ६, PDF icon पुल्लेतोला ७, PDF icon बारला ८, PDF icon कालेकाँडा ९
आ.व. २०७६/०७७ को सामाजिक सुरक्षा(प्रथम चौमासिक)को भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख ७६/७७ Thursday, April 9, 2020 - 10:35 PDF icon कुईका १, PDF icon विनायक २, PDF icon विनायक ३, PDF icon कालिकास्थान ४, PDF icon लयाँटी ५, PDF icon तोली ६, PDF icon पुल्लेतोला ७, PDF icon बारला ८, PDF icon कालेकाँडा ९