FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७५-७६ ७५/७६ 12/15/2020 - 14:06 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५-०७६
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकाे विनियाेजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/13/2020 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७/७८
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 04/09/2020 - 17:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६/०७७
बिनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 04/09/2020 - 11:20 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७६/०७७
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:16 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:12 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:10 PDF icon उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
एफ.एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:08 PDF icon एफ.एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
पञ्चदेवल विनायक नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ कार्यविधि - २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:05 PDF icon पञ्चदेवल विनायक नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ कार्यविधि - २०७४
नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७९/८० 04/09/2020 - 11:01 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

Pages