FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७८ ७९/८० 02/16/2023 - 12:45 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७८
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 09/04/2022 - 13:03 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९
आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम ७९/८० 09/04/2022 - 13:01 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९
नगर शिक्षा ऐन, २०७८ ७९/८० 05/05/2022 - 11:57 PDF icon नगर शिक्षा ऐन, २०७८
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ऐन), २०७९ ७९/८० 05/05/2022 - 11:55 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ऐन), २०७९
विनियोजन ऐन २०७८ 01/06/2022 - 13:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८
आर्थिक ऐन, २०७८ 01/06/2022 - 13:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८
स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७८/७९ 01/06/2022 - 13:33 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८/७९
विनियोजन ऐन २०७५-७६ ७५/७६ 12/15/2020 - 14:06 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५-०७६
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकाे विनियाेजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/13/2020 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७/७८

Pages